Sizin için uygun satış danışmanını arıyoruz

Loading...
Aracımı Değerlendir    Beğendiğim Araçlar   
+
  Aracımı Değerlendir    Beğendiğim Araçlar
BLOG

Trafik Levhaları Ve Anlamları

Eklenme Tarihi:
16 Ağustos 2023
Trafik Levhaları ve Anlamları

Hangi Trafik Levhası Hangi Anlama Gelir?

Trafik levhaları gerek yayaların gerek ise araç sürücülerinin sıklıkla karşılaştığı ve bazen de anlamlandırmakta zorlandığı yardımcılardır. Bu içerikte hangi trafik levhasının hangi anlama geldiğini, hangi levha türlerinin olduğu detaylı şekilde listelenmektedir.

Trafik Levhaları Ne İşe Yarar?

Temel olarak hepsinin görevi karayollarında meydana gelebilecek tüm tehlikeli olayların önüne geçmek, yaya ve yolcuları bilgilendirmektir. Trafik güvenliğinin sağlanabilmesinin yanı sıra ilgili konum ve mevki hakkında bilgiler verme amacı da bazen güdülmektedir.

Trafik Levhaları Neden Önemlidir?

Levhalar kimi zaman sadece ilgili yol, mevki ve yolda karşılaşılabilecekler ile alakalı bilgi vererek sürücüleri yola yönelik uyarı niteliği taşır. Bu levhalar özelinde gerekliliklere uyan şoförler diğer şoförlere oranla istatistik olarak da daha düşük oranda kaza yapma ihtimali doğururlar. Bunun yanı sıra bulunulan konum hakkında adres ezberi yapma, şehir içi veya şehir dışı mevkilerin tespiti gibi sonuçlar da elde edilebilir. Bu da temel bilgi olarak sürücü ve yayalara kazanım sağlar.

En Temel Trafik Levhaları Nelerdir?

Trafik işaretleri veya levhaları trafik kuralları doğrultusunda farklı sınıflara ayrılmaktadır. Bu sınıflar; levha tipi, kullanım alanı, kullanım grubu gibi çeşitli sebeplerle belirlenmiştir.

Trafik levha veya Trafik İşaretleri grupları şunlardır:

 • Tehlike Uyarı İşaretleri
 • Trafik Tanzim İşaretleri
 • Trafik Bilgi İşaretleri
 • Durma ve Park Etme İşaretleri
 • Yapım Bakım Onarım İşaretleri
 • Paneller
 • Yeni Standart Trafik İşaretleri
 • Yatay İşaretlemeler
 • Kontrol Kesim Levhaları

İçeriğin devamında ilgili levha gruplarının ve öne çıkan levhaların hangi anlama geldiğine değinilmiştir.

 

Tehlike Uyarı İşaretleri      

Bu trafik levha grubu, seyir halindeyken sürücünün kolay kolay fark edemeyeceği sorun ve tehlikeleri ifade etmektedir.

Tehlike uyarı işaretleri:

 • Dikkat: Bilinen ve ifade edilen uyarı işaretlerinin dışında bir tehlike olduğunu ifade eder.
 • Yaya geçidi: Güzergahta aracın yaya geçidine yakın olduğunu ifade eder. Hız düşürülüp yaya geçidi durumu gözlenerek sürüşe devam edilmeli.
 • Okul geçidi: Okul ve oyun alanlarının sık olduğu yol kesimlerini ifade eder. Çocuk ve genç yoğunluğu fazla olduğu için ani bir duruş yapmaya hazır olunmalı.
 • Kasisli yol: Güzergahta hendek, kasis, çukur ya da benzeri üst yapı düzenleme veya bozuklukları olduğunu ifade eder.
 • Kaygan yol: Yol yüzeyinin araçlar için kaygan olduğunu veya olabileceğini ifade eder.
 • Sağa tehlikeli viraj: Yolun devamında sağ yönlü ve tehlikeli virajların olduğunu ifade eder.
 • Sola tehlikeli viraj: Yolun devamında sol yönlü ve tehlikeli virajların olduğunu ifade eder.
 • Sağa tehlikeli devamlı viraj: Yolun devamında sağ yönlü ve birbirini takip eden devamlı, tehlikeli virajların olduğunu ifade eder.
 • Sola tehlikeli devamlı viraj: Yolun devamında sol yönlü ve birbirini takip eden devamlı, tehlikeli virajların olduğunu ifade eder.
 • Tehlikeli eğim İniş: Tehlikeli olduğu varsayılan iniş eğimli yol bölümü olduğunu ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini ifade eder.
 • Tehlikeli eğim Çıkış: Tehlikeli olduğu varsayılan çıkış eğimli yol bölümü olduğunu ve sürücülerin düşük vites kullanmasının fayda getireceğini ifade eder.
 • Kontrolsüz kavşak: Kontrolsüz bir kavşağa yaklaşıldığını ifade eder. İlgili kavşakta sağdan gelmekte olan araçların ilk geçiş hakkına sahip olduğuna dikkat ederek hareket edilmeli.
 • Yandan Rüzgar: Köprü ve dolgu gibi yollarda kuvvetli rüzgar olabileceğini ifade eder. Bu tip yollarda düşük hızda sürüş ve önlerindeki araçları geçmekten kaçınma gerekmektedir.
 • Yolda çalışma: Güzergahta yol çalışmasının olduğunu ifade eder.
 • Anayol – Tali yol: Bir tali (ana yola göre daha az yoğunluğu olan ikinci derece yol) yol kavşağının yakın güzergahta olduğunu ifade eder. İlgili tali yönüne dikkat edilerek ilerlenmeli.
 • Işıklı işaret cihazı: Işıklı işaret cihazlarıyla kontrol edilmekte olan kavşaklara yaklaşıldığını ifade eder.  Mevcut hız düşürülerek, ışıklı işaret cihazlarından gelecek DUR uyarısına hazır şekilde sürüşe devam edilmeli.
 • Gevşek malzemeli zemin: İlgili yol içerisinde kullanılan malzeme sebebi ile öndeki aracın teker hareketi ile taş sıçrama ihtimali olduğunu ifade eder.
 • Düşük banket: Kaplama ile banket (yolda şerit çizgisinin dışındaki alan) arasındaki seviye farkını ifade eder

Trafik Tanzim İşaretleri

Trafik düzenlemelerini sağlama sebebi ile oluşturulmuş levha grubudur. Trafik tanzim işaretlerinin geneli yuvarlak biçimde olmak ile berabere kısıtlama, yasak ve zaruretleri ifade etmektedir.

 • U dönüşü yapılamaz: İlgili yolda U dönüşü yapmanın yasak olduğunu ifade eder.
 • Sola dönülemez: İlgili yolda sola dönüş yapmanın yasak olduğunu ifade eder.
 • Azami hız sınırı 50: İlgili yolda 50 km/s hız limiti olduğunu ifade eder.
 • Dur: Geçiş üstünlüğünün sürücüde olmadığını ifade eder. Sürücülerin kavşaktaki tüm araçlara yol vermeleri gerekir.
 • Yol ver: Ana yola bağlanmakta olan tali yoldan gelen sürücülerin ana yoldan gelen araçlara yol vermesi gerektiğini ifade eder.
 • Hız Sınırı Sonu: Azami hız sınırı 50 levhasının geçerliliğinin kalktığını ifade eder.
 • Bütün Yasaklama ve Kısıtlamaların Sonu: Bu levha, daha önce belirtilen tüm uyarı ve kısıtlamaların geçersiz hale geldiğini ifade eder.
 • Karşıdan Gelene Yol Ver: İki yönlü trafik akışının güç veya imkan dahilinde olmadığı yollarda karşıdan gelen kişinin geçiş üstünlüğü olduğunu ifade eder.
 • Öndeki taşıtı geçmek yasak: İlgili yolda sollama veya makas ile öndeki araç veya araçların geçilmesinin yasak olduğunu ifade eder.
 • Girişi olmayan yol: Araç girişinin yasak olduğu yolları ifade eder.
 • Okul bölgesi azami hız sınırı: Okul ve oyun alanlarının sık olduğu yollardaki azami hız sınırını belirtmek için kullanılır. Burada sürücüler yavaş gitmeli ve ani duruş için hazırlıklı olmalıdır.
 • Öndeki taşıt X metreden daha yakın takip edilmez: Araçlar arasında levhada X olarak ifade edilen kadar mesafe olması gerektiğini ifade eder.
 • Genişliği X metreden fazla olan taşıt giremez: Toplam genişliği X metreden fazla olan araçların ilgili yol, tünel veya köprüye girişinin yasak olduğunu ifade eder.
 • Tehlikeli madde taşıyanların izleyeceği mecburi yön: Kanunca tehlikeli olduğu ifade edilen ve bu mevzuata tabi yük taşıyan izlemesi gereken yönü ifade eder.
 • Yaya giremez: İlgili yola yaya biçimde giriş yapmanın yasak olduğunu ifade eder.

Trafik Bilgi İşaretleri

Genellikle sadece bilgi amacı taşıyan sınırlama ve konuma dair levhalardır.

 • Hastane: Güzergahta hastane bulunduğunu ifade eder.
 • Otoyol sonu: Otoyol olarak tanımlanmış yolun sona erdiğini ifade eder.
 • Girişi olmayan yol kavşağı: Girilecek olan kavşakta çıkışı mevcut olmayan yolları ifade eder.

Durma ve Park Etme İşaretleri

Adından da anlaşılacağı gibi yol kenarlarındaki aksiyonları kısıtlama ve tarif etme amacı taşıyan levhalardır.

 • Park yeri: Park etme serbestisini ifade eder.
 • Kapalı park yeri: Kapalı bir park alanı olduğunu ifade eder.
 • Park etmek yasaktır: İlgili yolun kenarında park yapmanın yasak olduğu ifade edilir. Aksi bir levha olmadıkça yolcu indirme ve bindirme, yük alma ve boşaltma gibi eylemler için kısa süreli parklara sınırlama getirmez.
 • Duraklamak ve park etmek yasaktır: Kati suretle hiçbir aracın gerek park gerek ise başka bir eylem için durmasının yasak olduğunu ifade eder.

Yapım Bakım Onarım İşaretleri

Yol çalışmaları sırasında karayolları ve belediye çalışanları tarafından yollara yerleştirilen levhalardır.

 • Şerit düzenleme: Levhanın yerleştirildiği şerit üzerinde şerit aktarımını ifade eder. İlgili şeritteki düzenleme sebebi ile şerit aktarımı levhası da yanında bulunabilir.
 • Şerit aktarımı: İlgili yoldaki çalışma sebebi ile diğer şeride aktarım yapıldığını ifade eder.
 • İki yönlü yol: Karşılıklı trafik akışının bakımlardan dolayı kısıtlandığı ve karşıdan gelenin yol üstünlüğüne sahip olduğunu ifade eder.
 • Yolda çalışma: Güzergah üzerinde yol çalışması olduğunu ifade eder.

Yatay İşaretlemeler

Mevcut yatay işaretlemeler genelde bağlantı, şehir içi ve okul yollarında yer almakta olan yola boyama yöntemi ile çizilen işaretlemelerdir. Yapıları gereği sürüş halindeki araçlar tarafından görülebilir biçimdelerdir. Hız sınırı, “DUR” uyarısı, Bisiklet yolu en sık kullanılan yatay işaretlemelerdir.

Kontrol Kesim Levhaları

Kimi zaman trafik işaret levhalarında kimi zaman tek başına bulunan, içerisindeki rakamlar ile koordinat bilgisi verme amacı olan levhalardır. Diğer levhalar gibi uyarı niteliğinden ziyade sürücü ve kamu personellerine bilgilendirme yapma amacı ile kullanılmaktadır.

 

Yazar : Çetaş Dijital