Sizin için uygun satış danışmanını arıyoruz

Loading...
Aracımı Değerlendir    Beğendiğim Araçlar   
+
  Aracımı Değerlendir    Beğendiğim Araçlar
BLOG

Alkollü Araç Kullanma Cezası

Eklenme Tarihi:
25 Ekim 2022
Alkollü Araç Kullanma Cezası

Alkollü Araç Kullanma Cezası

 

Trafikte yolcu ve sürücü sağlığını tehdit eden en önemli durumlardan biri hiç şüphesiz alkollü araç kullanma denilebilir. Dünyanın genelinde olduğu gibi Türkiye’de de caydırıcı yaptırımlar ile durumun önüne geçilmeye çalışılmakta. Bu içerikte alkollü araç cezası ne kadar, nereye ödenir gibi çeşitli sorulara detaylı bir şekilde yanıt verilmiştir.

Alkollü araç kullanma cezası ne kadar 2022?

 

Direksiyon başında alkollü araç kullandığı tespite edilen sürücüler Karayolları Trafik Kanunu madde 48/5 çerçevesinde yaptırımlara tabi tutulurlar. 2022 Güncel alkollü araç kullanma cezası 1823 TL’dir. Buna ek olarak kişinin ehliyetine Trafik Polisleri tarafından 6 süresince el konularak aracı trafikten menedilmektedir.

Kullanıcı daha sonradan ikinci defa yakalanır ise 2287 TL cezanın yanı sıra ehliyete 2 yıl el konulurken, üçüncü defada ise 3675 TL cezaya ek ehliyete 5 yıl süresince el konularak 6 aydan az olmayacak şekilde hafif hapis cezasına tabi tutulur. Bu 5 sene sonunda ise yapılacak psiko-teknik değerlendirme ile beraber psikiyatri muayenesi sonucuna göre ehliyet iade edilir veya sürücü yetersiz sayılarak iade hakkını kaybeder.

Araç sürücüsünün alkol tespiti alkolmetreye üflemesi ile tespit edilir. Gerekli durumlarda sürücü araçtan indirilerek bir dizi teste de tabi tutulabilmektedir. Bu testler alkol test raporu içerisinde düzenlenerek işleme alınır.

Sürücüler için alkol sınırı 1 lt kan içerisinde 0.5 grama denk gelen 50 promildir. Bu değerin üzerindeki sonuçlar cezai işleme yol açabilir. Bunun yanı sıra ticari araç kullanıcıları ve kamu hizmetinde sürücü olan kişilerde bu sınır da bulunmamakta, alkollü trafiğe çıkmaları kanun kapsamında yasaklanmaktadır.

Alkollü araç kullanma cezası ne zaman başladı?

 

Karayolları Trafik Kanunun 48. maddesinin 5. fıkrasında ifade edilen alkollü araç kullanma cezası 13/10/1983 tarihinde kabul edilmiştir. Bu tarihten günümüze kadar gerek biçim gerek ise yaptırım miktarlarında çokça kez değişiklik yapılmıştır. Kanun nerede ise her sene belirli maddi parametreler ve caydırıcılığı artırma gayesi ile maddi olarak ödenecek tutarın artması biçiminde değişmektedir.

Alkollü araç kullanma cezası nereye ödenir?

 

Alkollü araç kullanma cezası dahil olmak üzere tüm trafik cezaları aynı kanallardan ödenmektedir. Ceza ödemek için e-devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına giderek Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama ve Ödeme ekranından yararlanılabilmektedir. Bunlara ek olarak PTT şubelerinden ve bazı banka ya da online banka uygulamalarından ödeme de yapılabilmektedir. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde kredi kartı üzerinden ödeme alınır.

Alkollü araç kullanma cezası ne zaman silinir?

 

Trafikte yasal sınırların üzerinde çıkılması halinde birinci, ikinci ve üçüncü seferlerde farklı sürelerce ehliyete el konulur. Cezanın tekrarlaması sürecinde belirli bir zaman aralığı baz alınır. Ehliyete ilk el konuluş tarihinden sonra 5 yıl süresince tekrar alkollü yakalanılması halinde ikinci veya üçüncü kez yakalanma olarak kayıtlara geçer. Bir araç sürücüsünün tekrar cezalarına tabi tutulmaması için ilk ehliyete el konulmasından sonraki 5 sene boyunca alkollü araç kullanmaktan işlem görmemesi gerekir. Bu durumda ehliyet sicilinden alkollü araç kullanma cezası kaydı silinecektir.

Alkollü araç kullanma cezasına nasıl itiraz edilir?

 

Alkollü şekilde araç kullanma üzerinden cezaya tabi tutunulması halinde Sulh Ceza Hakimliği ve İdare Mahkemesi olmak üzere iki farklı kanaldan itiraz edilebilmektedir. Sulh ceza hakimliği itirazı için tebliğ sonrası 15 gün süre bulunur, eğer bu süre içerisinde itiraz edilmez ise ceza kesinleşir. İdare mahkemesinde ise 60 gün süre tanınmaktadır. Her iki mahkemede farklı dava usul ve savunma biçimleri bulunur. Araç sürücüsü kendi durumuna göre hangi organa başvurması gerektiğini yetkili bir avukata danışarak karar vermelidir.

Alkollü araç kullanma cezası alan kişi alkollü olmadığı veya bahsedilen seviyelerde alkol seviyesine ulaşmadığına dair itirazlarda bulunabilir.

 Bazı örnek itiraz senaryoları:

  • Alkolmetre uygulamasının hukuksuz şekilde uygulandığı,
  • Aracı kullanmamasına karşın uygulamaya tabi tutulduğu,
  • Yetkisi olmayan birimler tarafından işleme tabi tutulduğu,
  • Alkolmetre cihazının 6 aylık bakımlarının yapılmadığı gibi.

Cezai işlem sırasında araç sürücüsünün imzası alınırken, araç sürücüsü tarafından cihazın kusurlu olduğuna dair bir şerh de koyma fırsatı sunulmakta. Bu durumda iddia eden sürücünün resmi sağlık kuruluşuna giderek kandaki alkol seviyesine yönelik belge ile ispatlaması gerekir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta ise hastane ve emniyet birimleri arasındaki üst yazı gerekliliği. Bu testi yapmak için karakollardan üst yazı gelmesi hastane tarafından talep edilmektedir.

Tüm bunların yanı sıra ilgili alkolmetre cihazının 6 aylık rutin bakımı yapılmadıysa bile araç sürücüsü haklı duruma gelerek alkollü araç kullanma cezası iptali şansı yakalayabilmektedir. İlgili mahkeme sürecinde bu durum da takip edilebilmektedir.

Alkollü araç kullanma cezası ödenmezse ne olur?

 

Adli para cezalarında ödenmeme durumunda hapis cezası uygulanırken idari para cezalarında uygulanmamaktadır. Trafik cezaları kanun içerisinde “idari para cezası” olarak uygulandığı için herhangi bir hapis tehlikesi bulunmaz. Kişinin tebliğden sonraki 15 gün içerisinde cezayı ödemesi halinde cezada indirime gidilirken, 30 gün içerisinde ödememesi halinde ise faiz işlemesine geçilir. Bu durumdan sonra icra ve zor kullanarak ceza tahsilatı yapılır.

Eğer kişi haksız yere alkollü araç kullanma cezası aldı ve ödeme yaptıysa, mahkeme sonucuna göre cezanın iadesini de alabilir. Eğer yasal sınırların dışına çıkılmış ve icra ile baş başa kalınmak istenmiyorsa ceza ödenerek, mahkeme sonucunda tekrar geri alınabilir.

Alkollü araç kullanmak adli sicile işlenir mi?

 

Yukarıda da belirtildiği gibi alkollü araç kullanma cezası idari ceza olarak tayin edilir ve suç değil kabahat durumundadır. Bu sebeple alkollü araç kullanmak adli sicil kaydına işlemez. Diğer bir deyişle sabıka kaydı içerisinde idari yaptırımlar yer almamaktadır.

Bu durumda birkaç istisna bulunur, eğer miktar 100 promil üzerinde ise farklı bir yargılamaya tabi tutunulduğu için sabıka kaydına işlenecektir. Bunun sebebi ilgili miktarın üzerinde yer alan sürücülerin trafik güvenliğini tehlikeye atmak üzerinden işlem görmesidir.

Alkollü araç kullanmaktan mahkemeye çıkılır mı?

 

Yukarıda da belirtildiği gibi 100 promil üzerindeki işlemler adli olarak kayda geçer ve mahkemeye çıkılır. Araç sürücüsü Türk Ceza kanunun 179. Maddesinin 3. Fıkrasındaki hükümlere maruz kalır.

İlgili fıkrada 179/2 kısmı işaret edilir:

“Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Bu bilgiler sadece alkollü yakalanma için geçerli olup can ve mal kaybının olduğu durumlarda TCK 85 ve TCK 89 gibi hükümler de değerlendirmede dikkate alınır. Bilinçli bir şekilde yapılması durumu ise üçte bir oranından yarısına kadar ceza artırımı da uygulanır.

 

Yazar : Çetaş Dijital